• 978 dagen geleden geplaatst
  • Nader te bepalen
  • Nader te bepalen


Stageplekken


Lyceum Ypenburg is een opleidingsschool. Dat wil zeggen dat wij gekwalificeerde werkplekbegeleiders (vakcoaches) en schoolopleiders (BOS) binnen ons team hebben.

Als opleidingsschool zijn wij onderdeel van de Opleidingsschool Haaglanden (OSH), waarin naast een aantal andere middelbare scholen de ICLON (Universiteit Leiden), de SEC (Universiteit Delft) en de HRO (Hogeschool Rotterdam) als opleidingsinstituten participeren. In principe betrekken we alleen stagiairs van genoemde opleidingsinstituten. In bijzondere gevallen (en als er plaats is) wordt uitzondering op deze regel gemaakt, bijvoorbeeld voor oud-leerlingen die niet aan genoemde instituten studeren of voor tekortvakken. Zij kunnen contact opnemen via info@lyceumypenburg.nl.

Solliciteer nu