Jij bent uniek, daarom zorgen wij ervoor dat jij onderwijs krijgt dat bij jou past!


De mentor is het eerste aanspreekpunt voor jou en jouw ouders. Lukt het even niet zo goed op school, dan kan je bij hem of haar terecht. Wanneer er extra ondersteuning nodig is, kijken we met elkaar welke hulp jij nodig hebt. 

De coördinator passend onderwijs zorgt dat jij de juiste hulp krijgt en is de schakel tussen docenten, ouders en externe specialisten. Specialisten worden alleen in overleg met jouw ouders ingezet.
 

Extra lessen klas 1 en 2

Zijn jouw cijfers voor Nederlands (begrijpend lezen) of wiskunde bij het eerste rapport onvoldoende, dan bieden wij jou extra lessen in deze vakken aan. Je leert in een kleine groep waardoor je veel aandacht krijgt. De steunlessen worden door docenten van onze school gegeven.


Faalangst, examenvrees

Ben jij bang om fouten te maken of heb je het gevoel dat je niet kan voldoen aan de eisen die aan jou worden gesteld? In de training faalangstreductie of examenvrees zoek je met de coach uit waar jouw faalangst vandaan komt. Je leert om niet-helpende gedachten om te zetten naar helpende, positieve gedachten. Je krijgt tips over hoe je lastige situaties zo organiseert dat je minder last van faalangst hebt.


Executieve training

Ben je minder goed in plannen, je aandacht bij de les te houden of reageer je regelmatig impulsief? Dan kan leren lastig zijn voor jou. Bij deze training leer onder andere om je beter te concentreren, je huiswerk goed te organiseren en om te gaan met tijd. Deze vaardigheden heten met een moeilijk woord executieve functies.
 

Dyslexie of dyscalculie

Heb jij dyslexie of dyscalculie? De remedial teacher kijkt samen met jou naar welke hulpmiddelen jij nodig hebt om zo goed mogelijk te functioneren. Teksten staan in een aangepast lettertype of worden voorgelezen. Bij schriftelijke toetsen krijg je extra tijd. Je kunt kiezen voor mondelinge toetsen in plaats van schriftelijke toetsen. Dyslectische bovenbouwleerlingen die een officiële verklaring hebben, kunnen tijdverlenging voor het centraal eindexamen aanvragen.

Dyslexieprotocol, schoolondersteuningsprofiel: download hier de documenten
 

Huiswerkbegeleiding ’t Z-je

Wil je begeleiding bij jouw huiswerk? Medewerkers van het particuliere huiswerkinstituut ’t Z-tje verzorgen elke middag tegen betaling huiswerkbegeleiding binnen onze school.

School Maatschappelijk Werk (SMW)

School Maatschappelijk Werk helpt jou wanneer jij problemen ervaart in of rondom jouw thuissituatie. Bijvoorbeeld wanneer jij in twee culturen opgroeit en daardoor moeilijkheden ontstaan of als jij door de situatie thuis niet lekker in je vel zit. School Maatschappelijk Werk bekijkt ook of er extra hulp nodig is.


Coaching

Wanneer er meer complexe problemen op school of thuis spelen, schakelen wij in overleg met jouw ouders een externe coach in. Deze coach helpt jou te ontdekken waar jij ondersteuning in nodig hebt, waardoor jij je beter voelt en problemen zoveel mogelijk worden opgelost. Samen met de coach stel je doelen en je gaat met alle betrokkenen aan de slag om deze te behalen.


Vertrouwenspersoon

Heb jij iets meegemaakt op school of wil je een ander gevoelig onderwerp vertrouwelijk bespreken, dan kan je bij onze vertrouwenspersonen terecht. De vertrouwenspersonen hebben een luisterend oor en bieden jou graag hulp. Jouw mentor of afdelingsleider kan je in contact brengen met één van de vertrouwenspersonen.

Ouder-en Jeugdsteunpunt

In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft iedere regio in Nederland vanaf schooljaar 2022-2023 een Ouder- en Jeugdsteunpunt. De steunpunten zijn ondergebracht bij de samenwerkingsverbanden (www.swvzhw.nl). Zo ook in de regio Haaglanden (gemeente Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg). Meer informatie over dit steunpunt kunt u vinden via deze link naar de site Ouder- en jeugdsteunpunt - SWV Zuid Holland West (swvzhw.nl).