Samenwerken is leren


Toekomstbestendige, open en zelfbewuste jong volwassenen opleiden, dat is waar Lyceum Ypenburg voor staat. Dat doen wij niet alleen. 

Om ons heen bevinden zich bedrijven, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en kennisinstituten waar wij intensief mee samenwerken. Door mee te doen aan meeloopdagen, snuffelstages, bedrijfsbezoeken en gastcolleges krijgen leerlingen een beeld van hoe het er bij deze organisaties aan toegaat en wat er in onze samenleving speelt. Zij kunnen hierdoor een goede keuze maken voor een vervolgopleiding. Zo leren wij van en met elkaar.


Maatschappelijk betrokken

Wij dragen graag bij aan een betere samenleving door ons in te zetten voor goede doelen. Leerlingen, ouders en medewerkers zetten zich in 2019 in voor KWF Kankerbestrijding. Leerlingen organiseerden in voorgaande jaren met elkaar acties voor Serious Request. De opbrengst ging naar kinderen in oorlogsgebieden. 

Andere goede doelen waar Lyceum Ypenburg zich voor inzette zijn de Voedselbank Den Haag en Kinderfonds MAMAS.