Onderwijssoorten

Lyceum Ypenburg biedt gymnasium (vwo), atheneum (vwo), havo en mavo (vmbo-theoretische leerweg).

Advies

Lyceum Ypenburg is een openbare school waar iedereen met de volgende basisschooladviezen welkom is:

  • vmbo tl
  • vmbo tl/havo
  • havo
  • havo/vwo
  • vwo

Capaciteit

We hebben in schooljaar 2024-2025 plek voor zo'n 310 nieuwe brugklasleerlingen. Hieronder is een overzicht met het aantal plaatsen per brugklastype en de streefpercentages per schooladvies. Op basis van het aantal aanmeldingen kan afgeweken worden van deze streefpercentages.

Brugklastype 

Aantal  plaatsen

Plaatsen in % (afgerond)

Bijbehorende schooladviezen

mavo

        55

   17,5%

 vmbo tl

mavo/havo

        85

   27,5%

 vmbo tl/havo   of havo

havo/vwo

        85

   17,5%

 havo of   havo/vwo

gymnasium/atheneum  

        85

   27,5%

 vwo

Totaal

310

 

 

 

Heb je havo-advies?

Bij een havo-advies kijken we in welke van de twee brugklastypen (mavo/havo of havo/vwo) je geplaatst wordt. ln de mavo/havo brugklas wordt op havo-niveau lesgegeven en getoetst. ln de havo/vwo brugklas krijg je les op het vwo-niveau en word je daar ook op getoetst.

Voorrangsregels

Je krijgt voorrang bij toelating:

  • als je (half-) of (stief-)broer of zus al op Lyceum Ypenburg zit
  • als je ouder(s) of verzorger(s) werkzaam is/zijn op Lyceum Ypenburg

De voorrangsregels zijn alleen geldig bij de school van eerste voorkeur in de eerste aanmeldronde en worden toegepast voorafgaand aan de eventuele decentrale loting. 

Kijk hier voor meer info over aanmelden.