Dagelijkse leiding

De directie van Lyceum Ypenburg bestaat uit de rector, de conrector financiën & beheer en de conrector onderwijs. De directie vormt samen met de afdelingsleiders de schoolleiding. Zij hebben de dagelijkse leiding op school. Elke afdeling (mavo, havo en vwo) heeft een eigen afdelingsleider. Deze worden ondersteund door de coördinatoren. 


Directie

Rector
Dhr. drs. P.T.E. Reenalda

Conrector financiën & beheer
Mevr. M.P. Luijten MEd

Conrector onderwijs
Dhr. J.A. Boek MPhil MA

Afdelingsleiders

1 t/m 4 mavo
Dhr. G.F. Bakker MEd

1 t/m 3 havo
Mevr. drs. P. Blanksma

4 en 5 havo
Mevr. E.L. Knol

1 t/m 3 atheneum en 1 t/m 3 gymnasium
Mevr. drs. M. Stouten

4 t/m 6 atheneum en 4 t/m 6 gymnasium
Dhr. R. Beyer MEd
 

Coördinatoren

1 en 2 mavo
Mevr. R. van der Wal

3 en 4 mavo
Mevr. H. Mollee

1 t/m 3 havo
Dhr. V. Soekhtjain

4 en 5 havo
Mevr. D. Nunes Guerreiro MEd

1  t/m 3 atheneum en 1 t/m 3 gymnasium 
Mevr. B. Boersma MEd

4 t/m 6 atheneum en 4 t/m 6 gymnasium
Mevr. M.T.E. Vonk

Contact

Alle medewerkers zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer:
070 – 413 20 50.  De afdelingsleiders en coördinatoren zijn vanaf 9.00 uur telefonisch te bereiken.