Op deze pagina is al het nieuws te vinden dat te maken heeft met het Onderwijs op Afstand. Deze informatie wordt ook via de e-mail naar leerlingen en ouders/verzorgers gestuurd. Alle documenten en brieven die eerder zijn geplaatst, zijn te vinden bij 'Documenten/Onderwijs op Afstand' rechtsboven in de witte balk van de website.
 

Nieuws 28 mei 11.15 uur
Brief profielkeuze en bevordering 3 havo

Nieuws 27 mei 18.30 uur
Alle leerlingen en ouders
Brief onderwijs vanaf 2 juni
Bijlage overgangsnormen
Poster kleuren looproutes school vanaf 2 juni 
Plattegrond school looproutes vanaf 2 juni

Leerlingen en ouders uit klas 1 en 2, 3 havo, 3 en 4 vwo
Brief inschrijfprocedure flexlessen Sport en Cultuur
​Handleiding inschrijven flexlessen
Handleiding WebApp installeren op je telefoon
Protocol bewegingsonderwijs i.v.m. maatregelen corona

Leerlingen en ouders uit 3 mavo, 4 havo en 5 vwo
Brief inschrijfprocedure flexlessen
Handleiding inschrijven flexlessen
Handleiding WebApp installeren op je telefoon

Aanvulling installeren WebApp op je telefoon (flex/keuzelessen Sport & Cultuur)
Voor het inschrijven voor de flexlessen en de keuzelessen voor sport en cultuur is het noodzakelijk dat leerlingen de Zermelo Webapp installeren. Dit is een andere App van Zermelo dan die tot nu toe is gebruikt. Verwijder dus de huidige app en installeer de nieuwe. 

Bekijk hier het filmpje over hoe je je kunt inschrijven voor de flexlessen via Zermelo.


 

Nieuws 19 mei, 17.45 uur
Nieuwsbrief NewLY 8: onderwijs na 1 juni, examens met verrassingfilmpjes, AVG toestemmingsmodule, biologie in coronatijd, kunst in quarantaine.

Nieuws 19 mei, 16.00 uur
Brief leerlingen en ouders: tijdpad herkansers, resultaatverbeteringstoetsen (hoe werkt het), diploma-uitreikingen, akkoordverklaring schoolexamens.

Nieuws 12 mei, 18.30 uur
Brief leerlingen en ouders: herkansingen en resultaatverbeteringstoetsen.

Nieuws 12 mei, 18.00 uur
Nieuwsbrief NewLY 7: cameragebruik online lessen, examenuitslag, citotoetsen, ziekmelden online lessen.
 

Terug