Op deze pagina is al het nieuws te vinden dat te maken heeft met het Onderwijs op Afstand. Deze informatie wordt ook via de e-mail naar leerlingen en ouders/verzorgers gestuurd. Alle documenten en brieven die eerder zijn geplaatst, zijn te vinden bij 'Documenten/Onderwijs op Afstand' rechtsboven in de witte balk van de website.

Nieuws 17 juli, 16.15 uur
Nieuwsbrief NewLY 16: vakantie, SummerLY, nieuwe rector, uitslag enquête leerlingen en ouders OoA, na de zomervakantie scenario's, vakantieadviezen GGD.
Bijlage: uitslagen enquête leerlingen en ouders OoA.
 

Nieuws 7 juli, 16.30 uur
Nieuwsbrief NewLY 15: minifestival afsluiting schooljaar 16 juli, enquête 'onderwijs op afstand' ouders, brugklascompetitie Sport, boeken inleveren en bestellen, mentormethode Studielift123.

Nieuws 30 juni 18.00 uur
Nieuwsbrief NewLY 14: percentage geslaagden, open na de vakantie, laptop of ander device, doorstroomrecht, rapportvergadering en contact, aanmelden Digital Science, enquête Onderwijs op Afstand ouders/verzorgers, herkansingen voorexamenklassen, programma van de laatste weken van dit schooljaar.
Bijlagen:

Nieuws 23 juni 17.00 uur
Nieuwsbrief NewLY 13: onderwijs na de vakantie + enquête leerlingen, pylonnen ingang toetsen, schoolkosten, laatste loodjes, VakantieBieb.

 

Terug