Wie denkt dat wiskunde saai is heeft het mis!

Dat bleek maar weer op de landelijke Wiskunde A-lympiade en de Wiskunde B-dag, waar leerlingen van 5 vwo op 13 november aan meededen. Zij werkten de hele dag in groepjes vol overgave aan een uitdagend wiskundig probleem en zetten alles op alles om hier creatieve oplossingen voor te bedenken.

De opdrachten en resultaten moeten helaas nog geheim blijven. Op een later moment zullen wij hier meer over publiceren.


Wiskunde A-lympiade

De Wiskunde A-lympiade is een internationale competitie voor leerlingen uit de bovenbouw havo/vwo, die wiskunde A in hun pakket hebben. Zij werken tijdens de competitie aan het oplossen van een realistisch probleem zoals: een dienstregeling voor liften, het beveiligen van een museum, het opzetten van een kraslotsysteem. 

De Wiskunde A-lympiade bestaat uit een voorronde in november met een finale voor de beste teams in maart.

Wiskunde B-dag

De Wiskunde B-dag is een competitie voor leerlingen uit de bovenbouw havo/vwo, die wiskunde B in hun pakket hebben. Zij werken aan een wiskundig probleem, vaak in een technische of wetenschappelijke context. De nadruk ligt op de te gebruiken wiskunde, maar er wordt ook een beroep gedaan op wiskundige creativiteit. Het vinden van patronen, kritisch beschouwen van modellen, logisch redeneren en argumenteren staan centraal in de opdracht.

De Wiskunde B-dag bestaat uit een wedstrijddag in november met daaropvolgend een prijsuitreiking voor de beste teams.

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug