Voorlichting door Halt

Halt verzorgt drie voorlichtingsbijeenkomsten bij Lyceum Ypenburg waarbij zij met brugklassers in gesprek gaan over grensoverschrijdend gedrag, de gevolgen daarvan en hoe je kunt voorkomen dat je in zo’n situatie terechtkomt. Op 12 oktober en 12 november waren de eerste gastlessen. Op 14 december is de derde bijeenkomst. 

Onderwerpen zoals online veiligheid, invloed van de groep en overlast rond de jaarwisseling komen uitgebreid aan de orde.

1. Online veiligheid

De voorlichting gaat over strafbaar gedrag in de digitale wereld. Leerlingen leren dat je online vaak makkelijker ‘te ver gaat’. Zij krijgen inzicht in hoe een en ander werkt in de digitale wereld, welke gevolgen misbruik kan hebben voor alle betrokkenen en hoe zij kunnen voorkomen dat ze in strafbare situaties terecht komen.

2. Invloed van de groep

Leerlingen leren dat negatieve groepsdruk voor problemen kan zorgen. Zij praten over hoe zij kunnen voorkomen dat ze in vervelende of zelfs strafbare situaties terecht komen door groepsdruk en wat groepsdruk nu eigenlijk is. Aan het einde van de voorlichtingsbijeenkomst krijgen de leerlingen tips mee over hoe zij groepsdruk kunnen weerstaan.

3. Overlast rond de jaarwisseling

Leerlingen praten over hoe ze (betrokkenheid bij) overlastsituaties rondom de jaarwisseling kunnen voorkomen, welke vormen van overlast er kunnen spelen rondom de jaarwisseling en de gevolgen daarvan voor anderen. Denk daarbij aan vernielingen, brandstichting en baldadig gedrag met (illegaal) vuurwerk.

Terug