Plusklas sluit af met een mooie presentatie.


Op maandag 13 januari vierden we met alle leerlingen van de Plusklas feestelijk de afsluiting van het lesprogramma dat zij bij Lyceum Ypenburg volgden. Ouders, opa’s en oma’s, broertjes en zusjes, vriendjes en vriendinnetjes, meesters en juffen, ze waren er allemaal bij. Plusklas-docent Paul van Dijk sprak in zijn welkomstwoord zijn trots uit over de manier waarop de leerlingen met elkaar én zelfstandig hebben gewerkt.

Na de door twee Plusklassers georganiseerde spannende quiz, presenteerden de leerlingen onder het genot van een hapje en een drankje hun projecten. Allemaal ontvingen zij een certificaat voor het succesvol afsluiten van de Plusklas!


Wat is de Plusklas? 

De Plusklas is opgezet om leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs die op vwo-niveau werken en denken, meer te betrekken bij het leven op de middelbare school. In vijf lessen ontdekken en onderzoeken zij onder begeleiding van docenten van onze school nieuwe onderwerpen en maken opdrachten waarbij zij uitgedaagd worden het beste uit zichzelf te halen. Zo ervaren zij wat voor uitdagingen er voor hen bij Lyceum Ypenburg zijn.

 

Wat doen leerlingen in de Plusklas?

In de Plusklas werken leerlingen aan een vakoverstijgend project. Dit schooljaar heeft het project het hoofdthema ‘Italië’. Binnen dit thema is lesmateriaal van de vakken wiskunde, geschiedenis, Nederlands en Latijn verwerkt. Tijdens de lessen hebben de leerlingen van alles gelezen en geschreven, ontworpen en gebouwd: van het ontcijferen van Latijnse spreuken tot aan het maken van wiskundige tekeningen, van het ontwerpen van posters over Italiaanse steden tot het maken van een tijdlijn van de Romeinse geschiedenis.

Niets was voor deze groep leerlingen teveel. Zij sloten de Plusklas af met de eindopdracht ‘Project Leonardo’. Leerlingen kregen alle ruimte om zelf een onderwerp te kiezen dat met het hoofdthema samenhing. Daarnaast waren ze vrij om de vorm te kiezen waarmee ze aan de slag wilden gaan. Een groep leerlingen maakte een werkstuk over het leven van Leonardo da Vinci, een andere groep een poster over Italië in de Tweede Wereldoorlog. Weer andere groepjes bouwden het Colosseum of uitvindingen van Leonardo Da Vinci na.
 

In schooljaar 2020/2021 start er weer een nieuwe Plusklas. Meer weten over de Plusklas? Stuur dan een e-mail naar Martijn van Velzen (afdelingsleider vwo) via vlz@lyceumypenburg.nl.

Terug