Officiële bekendmaking MR 

 

Uitslag verkiezing leerling- en oudergeleding 


In de periode van 8 t/m 16 september 2020 hebben de ouders en de leerlingen van Lyceum Ypenburg zich kandidaat kunnen stellen voor de twee vacante posities in de oudergeleding en de drie vacante posities in de leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad van Lyceum Ypenburg. Vijf ouders en vier leerlingen hebben zich kandidaat gesteld waardoor bij beide geledingen verkiezingen noodzakelijk zijn.  

Van vrijdag 18 september t/m donderdag 24 september 2020 hebben de ouders en de leerlingen de gelegenheid gekregen om hun stem uit te brengen. In totaal zijn er 214 stemmen door ouders en 335 stemmen door leerlingen uitgebracht.  

De heer R. Schuil en mevrouw F. Goezinne zijn door de ouders van Lyceum Ypenburg gekozen om vanaf heden zitting te nemen in de oudergeleding van de medezeggenschapsraad van Lyceum Ypenburg. Door de leerlingen van Lyceum Ypenburg zijn Muhammed Ali Güler (3H3), Roel van der Have (5A2) en Irina Kluiters (6Ga1) gekozen om vanaf heden zitting te nemen in de leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad van onze school. 

De verkiezingscommissie spreekt haar dank uit aan alle kandidaten en feliciteert de verkozen kandidaten. 

Namens de verkiezingscommissie, 

Mevrouw D. Kortekaas, voorzitter medezeggenschapsraad Lyceum Ypenburg 
28 september 2020 

Meer over de MR, OR en LR

Terug