Updates sluiting school - onderwijs op afstand.


Op deze website houden wij je dagelijks op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de sluiting van de school bij Nieuws. Wanneer er nieuwe informatie is, ontvangen leerlingen en ouders ook een brief via e-mail.


Nieuws 2 april: 17.15 uur
Bekijk hier de brief over:
Data afname schoolexamens, richtlijnen RIVM, niet aanwezig, mondelinge examens PTA, verzamelcijfers mavo/havo PTA, kunstvakken havo/vwo (PTA), examenreglement.
Aanpassingen PTA

 

Nieuws 31 maart 17.15 uur
Bekijk hier de NewLY3 over:
Berichtgeving schoolexamens, voortgang Onderwijs op Afstand, tips voor de thuissituatie en van het Nederlands Jeugdinstituut, vertrouwenspersoon voor leerlingen, reizen en activiteiten, nieuwe medewerker Theater.

Nieuws 31 maart: 13.45 uur
Bekijk hier de informatie over:
De vertrouwenspersoon van school voor leerlingen in Coronatijd.

Nieuws 26 maart: 17.00 uur
Bekijk hier de brief over de schoolexamens.

Nieuws 24 maart: 16.50 uur
Bekijk hier de brief over:
Geen centraal examen, zak-/slaagregeling op basis van schoolexamens.

Nieuws 23 maart: 22.40 uur
Om 19.00 uur was de persconferentie n.a.v. de bijeenkomst van de ministeriële crisiscommissie van het kabinet. Hiedoor is verwarring ontstaan over de voortgang van de schoolexamens. Inmiddels is door VO-Haaglanden besloten dat alle schoolexamens NIET doorgaan. Hier volgt zo snel mogelijk een bericht over via de e-mail. Excuses voor het ongemak!
Bekijk hier de brief die naar ouders en leerlingen is gestuurd.

Nieuws 20 maart: 14.00 uur
Hoe werkt onderwijs op afstand? In deze video krijgen leerlingen uitleg over hoe zij thuis kunnen werken, over Microsoft Teams en Magister zodat zij weten waar en hoe zij de weektaak moet inleveren. Met vragen kunnen leerlingen bij hun mentor of vakdocent terecht. Succes!Bekijk hier de informatie de eerder is geplaats over de stand van zaken rondom de sluiting van de school onder het kopje Corona - Onderwijs op Afstand.

Terug