Verleg jouw intellectuele grenzen!

 

Wetenschap & Technologie

Wetenschap en technologie (W&T) maakt nieuwsgierig en stimuleert kinderen om creatief, kritisch en ondernemend te zijn, op onderzoek uit te gaan en oplossingen te bedenken. Het is een basis, een manier van kijken naar de wereld om ons heen. De leerlingen leren vaardigheden die ze een voorsprong geven in de technische wereld van morgen en maken kennis met de wetenschappelijke methode en worden geïntroduceerd in de bèta schoolvakken biologie, wiskunde, natuurkunde en scheikunde.

Bij W&T-onderwijs leren kinderen antwoorden (onder)zoeken op vragen en oplossingen bedenken voor problemen. Al doende leren kinderen het onderzoeks- en ontwerpproces te hanteren en zich denkwijzen eigen te maken. Omdat de vragen en problemen altijd betrekking hebben op een onderwerp, leren ze ook over gebeurtenissen, gebieden, organismen, verschijnselen en voorwerpen in de wereld om hen heen.

Bij W&T is veel ruimte voor de brede ontwikkeling van leerlingen. Hierdoor kunnen ze ontdekken wie ze zijn. Sociale vaardigheden zijn als vanzelf in het ontwerpproces opgenomen. Leerlingen werken in een groep en ontdekken wat hun rol daarin is, hoe ze een goed verslag kunnen schrijven en hoe je anderen enthousiast kunt maken met een heldere presentatie.

We wisselen projecten af met kennis vergaren in een cursus of een onderzoek. Leren “denken met je handen”? Een 3D ontwerp maken van je slaapkamer? Een knipperende kerstboom solderen? Het gebeurt allemaal bij W&T!

Daarnaast volgen alle vwo-brugklassers de klassieke talen Latijn en Grieks en leren over de daarbij horende cultuur met de verhalen over de verschillende goden. Aan het einde van de brugklas maak je dan een keuze tussen de Atheneumroute of de Gymnasiumroute, waarbij je in de G-route vanaf klas 2 Latijn en Grieks krijgt.

Tijdens de zesjarige gymnasium-opleiding wordt een stevige basis gelegd om met succes de overstap te maken naar het hoger beroepsonderwijs of het wetenschappelijk onderwijs. De profielen waaruit je kunt kiezen in het derde leerjaar zijn: cultuur & maatschappij, economie & maatschappij, natuur & techniek en natuur & gezondheid.

Zo werk je bij Lyceum Ypenburg aan jouw toekomst: loopbaanoriëntatie

Ontwikkel jouw creatieve talenten

Wil je graag jouw creatieve of sportieve talenten ontwikkelen? Dat kan bij talentgroepen Atelier, Digital Science, Musical en Sport. Vanaf de brugklas kan je meedoen aan de jaarlijkse musical en Lyceum Ypenburg heeft een eigen schoolband die regelmatig optreedt. De talentgroepen volg je op een vaste middag in de week, na de gewone lessen.
Meer informatie: talentgroepen

Meer dan Grieks en Latijn

Lyceum Ypenburg biedt een breed programma aan waarin ook klassieke culturen, filosofie en algemene ontwikkeling veel aandacht krijgen. In de hogere leerjaren bezoek je musea en steden zoals Trier. Tijdens de reizen naar Griekenland en Frankrijk gaan we op zoek naar sporen uit de Griekse en Romeinse oudheid.
 

Word een talentalent

Vind je het leuk om anderen te overtuigen van jouw mening? Kom dan bij ons debatteam. Je leert nog beter redeneren en argumenteren en ontdekt waarom andere leerlingen een eigen mening over hetzelfde onderwerp kunnen hebben.
Meer informatie: debating

Wil je nog beter Engels, Frans of Duits beheersenBij ons Cambridge-programma leer je Engels op een hoger niveau dan je in de standaard lessen aangeboden krijgt. Voor Duits kun je het Goethe-programma volgen en voor Frans het DELF-programma. Je krijgt een certificaat dat wereldwijd geldig is.
Meer informatie: talenprogramma's

Gymnasium

 Aantal jaar 6
 Profiel kiezen einde 3de jaar
 Examen alle vakken 

 Schoolexamenvakken  
 afgerond 5e jaar

 maatschappijleer
 
 
 Keuze-examenvakken tekenen, handvaardigheid, wiskunde D  

 

Op de website van het ministerie van OCW vind je een overzicht met alle (verplichte) vakken en profielen.