Volg jouw nieuwsgierigheid bij het atheneum!
 

Op het atheneum leer je kritisch te kijken naar wetenschappelijke theorieën en een eigen mening te formuleren. Samen met jouw klasgenoten voer je allerlei interessante onderzoeken uit. Zo leer je beter samen te werken en elkaar te helpen bij het oplossen van lastige vragen. Wij helpen jou daarbij. Dat doen we door te kijken naar wie jij bent en wat je nodig hebt om te groeien. 

Wetenschap & Technologie

Wetenschap en technologie (W&T) maakt nieuwsgierig en stimuleert kinderen om creatief, kritisch en ondernemend te zijn, op onderzoek uit te gaan en oplossingen te bedenken. Het is een basis, een manier van kijken naar de wereld om ons heen. De leerlingen leren vaardigheden die ze een voorsprong geven in de technische wereld van morgen en maken kennis met de wetenschappelijke methode en worden geïntroduceerd in de bèta schoolvakken biologie, wiskunde, natuurkunde en scheikunde.

Bij W&T-onderwijs leren kinderen antwoorden (onder)zoeken op vragen en oplossingen bedenken voor problemen. Al doende leren kinderen het onderzoeks- en ontwerpproces te hanteren en zich denkwijzen eigen te maken. Omdat de vragen en problemen altijd betrekking hebben op een onderwerp, leren ze ook over gebeurtenissen, gebieden, organismen, verschijnselen en voorwerpen in de wereld om hen heen.

Bij W&T is veel ruimte voor de brede ontwikkeling van leerlingen. Hierdoor kunnen ze ontdekken wie ze zijn. Sociale vaardigheden zijn als vanzelf in het ontwerpproces opgenomen. Leerlingen werken in een groep en ontdekken wat hun rol daarin is, hoe ze een goed verslag kunnen schrijven en hoe je anderen enthousiast kunt maken met een heldere presentatie.

We wisselen projecten af met kennis vergaren in een cursus of een onderzoek. Leren “denken met je handen”? Een 3D ontwerp maken van je slaapkamer? Een knipperende kerstboom solderen? Het gebeurt allemaal bij W&T!

Tijdens de zesjarige atheneum-opleiding wordt een stevige basis gelegd om met succes de overstap te maken naar het hoger beroepsonderwijs of het wetenschappelijk onderwijs. De profielen waaruit je kunt kiezen in het derde leerjaar zijn: cultuur & maatschappij, economie & maatschappij, natuur & techniek en natuur & gezondheid.

Zo werk je bij Lyceum Ypenburg aan jouw toekomst: loopbaanoriëntatie

Ontwikkel jouw creatieve talenten

Wil je graag jouw creatieve of sportieve talenten ontwikkelen? Dat kan bij de talentgroepen Atelier, Digital Science, Musical en Sport. Vanaf de brugklas kan je meedoen aan de jaarlijkse musical en Lyceum Ypenburg heeft een eigen schoolband die regelmatig optreedt. De talentgroepen volg je op een vaste middag in de week, na de gewone lessen.
Meer informatie: talentgroepen

Vergroot jouw wereld

Op Lyceum Ypenburg leer je de wereld nog beter kennen. In de vijfde klas ga je naar Berlijn. Deze studiereis is niet alleen leerzaam, maar ook gezellig!

Ontwikkel jouw creatieve talenten

Wil je nog beter Engels, Frans of Duits beheersen? Bij ons Cambridge-programma leer je Engels op een hoger niveau dan je in de standaard lessen aangeboden krijgt. Voor Duits kun je het Goethe-programma volgen en voor Frans het DELF-programma. Je krijgt een certificaat dat wereldwijd geldig is.
Meer informatie: talenprogramma's

Of vind je het leuk om anderen te overtuigen van jouw mening? Kom dan bij ons debatteam. Je leert nog beter redeneren en argumenteren en ontdekt waarom andere leerlingen een eigen mening over hetzelfde onderwerp kunnen hebben.
Meer informatie: debating

 

Atheneum

 Aantal jaar 6
 Profiel kiezen  einde 3de jaar
 Examen alle vakken

 Schoolexamenvakken  
 afgerond 5e jaar

 maatschappijleer
 CKV (culturele & kunstzinnige vorming)
 
 Keuze-examenvakken tekenen, handvaardigheid, wiskunde D 

 
Op de website van het ministerie van OCW vind je een overzicht met alle (verplichte) vakken en profielen.